Kontaktuppgifter

För frågor som berör uthyrning av lokaler – haninge@nordier.se

För frågor som berör uthyrning av pop-ups och eventytor – info@eventyta.se

För frågor kring hyresavier och leverantörsfakturor – gerp@kpmg.se

Centrumchef

Malin Johansson, malin.johansson@haningecentrum.se

Marknadsansvarig

Frida Wickberg, frida.wickberg@haningecentrum.se

Tekniskförvaltare

Erik Adnell, erik.adnell@haningecentrum.se