Kontaktuppgifter

För frågor som berör uthyrning av lokaler – haninge@nordier.se

För frågor som berör uthyrning av pop-ups och eventytor – info@haningecentrum.se

För frågor kring hyresavier och leverantörsfakturor – gerp@kpmg.se

Centrumchef och ansvarig för marknad

Malin Johansson, malin.johansson@haningecentrum.se

Tekniskförvaltare

Erik Adnell, erik.adnell@haningecentrum.se