fbpx

Öppet idag 11–19 Livs 7–21

Verifiering för covid-19 förebyggande åtgärder.

Haninge Centrum har verifierats för våra covid-19 förebyggande åtgärder. Verifieringen innebär att såväl hyresgäster som besökare kan vara säkra på att allt har gjorts för att minska risken för smittspridning i Haninge Centrum.

Centrumledningen har vidtagit en mängd åtgärder för att minimera risken för smittspridning för besökare, hyresgäster och egen personal i Haninge Centrum.

Kiwa, som är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification), har utfört en revisionen av dessa åtgärder på plats i Haninge Centrum. Revisionen säkerställde attHaninge Centrum följer de skärpta rutiner och säkerhetsåtgärder som har införts för att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset.

Med Kiwas kvalitetsmärke för covid-19 kan Haninge Centrum tydligt visa att allt har gjorts för att besökare ska kunna ha en säker vistelse i centrum. Haninge Centrum har exempelvis skärpt och utökat sina städrutiner och säkerställt vidtagna åtgärder för att förhindra köbildning och trängsel i lokalerna. Haninge Centrum har också rutiner för att hantera besökare som bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller på annat sätt utgör en smittorisk.

Det är väldigt bra att vi nu har fått en verifiering av oberoende part som visar att de åtgärder vi har vidtagit med anledning av covid 19-pandemin är riktiga och att de följs av alla inblandade aktörer. Det gör att vi kan lägga ytterligare fokus på att utveckla våra centrumfastigheter, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.